Advokater i Aalborg

Advokater i Aalborg giver dig overblik over Aalborgs advokater. Der er en række advokater i Aalborg, som hver især har specialiseret sig inden for deres juridiske område. Du finder advokater med speciale inden for arveret, familieret, fast ejendom, erstatningsret, forsikringsret, retssager og procedure, strafferet, børsret, entrepriseret, EU-ret, immaterialret, inkasso, insolvensret, ITret, teknologiret, konkurrenceret, landbrugsret, lejeret, miljøret, offentlig- og kommunalret, selskabsret, skatteret, transportret, internationale kontrakter og kontraktsret. I kategorien om advokater i Aalborg har du mulighed for at finde den advokat, du har brug for, og som tilbyder netop den juridiske ekspertise, du mangler.
 • Advodan Aalborg

  Advodan Aalborg er et landsdækkende advokatfirma med advokatkontorer over hele Danmark. Advodan Aalborg yder juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Advodan Aalborg tilbyder også juridisk rådgivning til private. Advodan Aalborg beskæftiger advokater, der har specialiseret sig i privatlivets retsforhold, og som derfor er i stand til at behandle de spørgsmål og problemer, man støder på i privatlivet.
 • Advokatfirmaet Boel

  Advokatfirmaet Boel beskæftiger sig med sager inden for de fleste retsområder og rådgiver både erhvervsklienter og private klienter. Advokatfirmaet Boel lægger stor vægt på overblik, saglighed og hurtighed i sagsbehandlingen.
 • Advokatfirmaet Børge Nielsen

  Advokatfirmaet Børge Nielsen er et af Jyllands førende advokatfirmaer. Advokatfirmaet Børge Nielsen beskæftiger sig med erhvervsrådgivning, selskabsret, skatteret, entrepriseret, fast ejendom, internationale forhold, pengeinstitutters forhold, offentligretlige forhold, landboret, generationsskifte, konkurs- og betalingsstandsning, arve- og familieret, dødsbobehandling, inkasso og strafferet. Advokatfirmaet Børge Nielsen tilbyder advokater, der er specialiseret i hver sit område.
 • Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere

  Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere er et af Aalborgs mange advokatfirmaer. Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere tilbyder juridisk rådgivning til virksomheder og private. Private kan få meget forskellige rådgivning lige fra hushandler over civile retssager og til investering. Virksomheder kan både få rådgivning og mere praktisk juridisk arbejde, der er tilpasset virkeligheden og den enkelte virksomhed.
 • Advokatfirmaet Kragbak & Olesen

  Advokatfirmaet Kragbak & Olesen er et nordjysk etableret advokatfirma med specialister inden for de fleste områder af erhvervs-, privat- og boligret. I kraft af selskabets medlemsskab af Eurojuris har Advokatfirmaet Kragbak & Olesen opnået betydelig international erfaring. Advokatfirmaet Kragbak & Olesen bistår med advokatrådgivning til danske erhvervsvirksomheder i hele Europa og i Rusland. De fleste af Advokatfirmaet Kragbak & Olesen kunder er dog private, samt mindre og mellemstore virksomheder. Advokatfirmaet Kragbak & Olesen har møderet for både Landsret og Højesteret.
 • Advokatfirma Hjulmand & Kaptain

  Hjulmand & Kaptain er et landsdækkende advokatfirma, der beskæftiger sig med alle juridiske forretningsområder og specialer. Hjulmand & Kaptain er i stand til at løse eller bidrage til løsning af ethvert juridisk problem, du står med. Hjulmand & Kaptain er opdelt i en række specialafdelinger for at have størst mulig faglig viden og ekspertise og derved sikre høj kvalitet samt effektiv sagsbehandling. Hjulmand & Kaptain tilbyder juridisk rådgivning til både private og virksomheder.
 • Haugaard-Nielsen Advokatfirma

  Haugaard-Nielsen Advokatfirma leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder i hele den nordjyske region. Haugaard-Nielsen Advokatfirma har valgt at specialisere sig i at rådgive erhvervskunder og har derfor fravalgt privatkunder. Haugaard-Nielsen Advokatfirma har spidskompetencer inden for erhvervsret, fast ejendom, finansielle forhold og virksomhedsoverdragelser.